Väike Eestimaa, koduigatsus on kõige suurem ootus, ma tean!
Väike Eestimaa, sinu lauludes on tugevus ja lootus, ma tean!
Neid on viinud kaugele, üle laante, põldude, tuulte, hoovuse.
Väike Eestimaa, sinu päikse võtsin tookord minnes kaasa, head teed!

 

Kommenteeri